top of page
  • maartenhoens

Wetgeving als katalysator in het bevorderen van divers toezicht?

Bijgewerkt op: 27 feb.De impact van de Wet Ingroeiquotum en Streefcijfers en de wetgeving rondom CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) op toezicht benadrukt de cruciale rol van diversiteit binnen raden van toezicht en commissies. De wetgeving zorgt voor een versnelling binnen organisaties als het gaat om het omarmen van diversiteit. Maar alleen voldoen aan de wetgeving is niet voldoende. Het echt omarmen van diversiteit en inclusie vraagt ook om geloof in de strategische noodzaak van diversiteit als aanjager van kwaliteit, innovatie en groei. Er is al veel onderzoek gedaan, zoals gepubliceerd in het Journal of Organizational Behavior, dat aantoont dat een divers samengestelde raad – qua gender, culturele achtergrond, expertise, ervaring en denkwijzen – significant beter presteert op het gebied van kwaliteit, innovatie en stabielere financiële resultaten levert. Dit vermijdt 'groupthinking' en bevordert creatieve oplossingen.

 

De invoering van de Wet Ingroeiquotum en Streefcijfers samen met de CSRD-vereisten versterken het belang van diversiteit door organisaties te verplichten transparanter te zijn over hun diversiteitsbeleid en de samenstelling van hun toezichtsorganen. Dit zet organisaties ertoe aan om homogeniteit binnen hun raden te heroverwegen, wat kan leiden tot beperkte perspectieven en daardoor beperkte resultaten.

 

Om te voldoen aan deze nieuwe regelgeving, moeten bedrijven proactieve strategieën implementeren voor het waarborgen van diversiteit. Dit omvat o.a. het inzetten van gespecialiseerde executive search bureaus, die vaak te maken krijgen met vooroordelen binnen selectiecommissies. Wij zijn van mening dat wij als bureau een essentiële rol spelen in het overbruggen van de kloof tussen de wens voor diversiteit in het profiel en de daadwerkelijke selectie van diverse kandidaten. Dit vraagt om zorgvuldige begeleiding van zowel de kandidaten als de selectiecommissies en het aanmoedigen van een open en respectvolle dialoog om vooroordelen te overwinnen en de waarde van diversiteit te omarmen en te benadrukken. Een ander niet te onderschatten element van het waarborgen van diversiteit in je organisatie is het steeds meer gebruik maken van technologie voor het ontdekken van talent buiten traditionele netwerken, waarbij het belangrijk blijft om alert te zijn op de aanwezigheid van bias. Verder kan het ontwikkelen van mentor- en sponsorschapsprogramma's inclusiviteit bevorderen in je organisatie.

 

Verder vereist de naleving van deze wetten een commitment aan een inclusieve cultuur waarin divers talent kan bloeien. Dit gaat verder dan het simpelweg samenstellen van een divers team. Het vereist een doorlopende inzet voor dialoog, het uitdagen van bestaande vooroordelen en het implementeren van beleid dat gelijke kansen biedt.

 

Conclusie

De Wet Ingroeiquotum en Streefcijfers en de CSRD hebben een significante impact op het toezicht binnen bedrijven, waarbij ze het belang van diversiteit in raden van toezicht benadrukken als een essentiële factor voor kwaliteit, innovatie en duurzame groei. De naleving van deze wetten vereist niet alleen een proactieve benadering in de werving en ontwikkeling van divers talent, maar ook het cultiveren van een cultuur die inclusiviteit ondersteunt op alle niveaus binnen de organisatie. Hiermee wordt diversiteit niet alleen gezien als een ethische kwestie, maar vooral als een strategische noodzaak voor succes en duurzaamheid in de wereld van nu. Helpen jullie ons mee samen verder te bouwen aan diversiteit en inclusie binnen jullie raad door open te staan voor ander soort profielen en de echte dialoog hierover met elkaar aan te gaan?
Comments


bottom of page