top of page

 PRIVACYVERKLARING

Avident, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Avident is een organisatie gespecialiseerd in executive search, interim management en organisatie advies.​

 

Bedrijfsgegevens

KvK-nr: 62884514

BTW-nr: NL854997921B01

Contactpersoon: Monica Olislagers

Email: info@avident.nl

Telefoon: +31 732021019

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om onze dienstverlening te kunnen bieden verwerken wij persoonsgegevens van onze kandidaten. Dit zijn te allen tijde gegevens die kandidaten zelf aan ons verstrekken, denk hierbij aan de volgende persoonsgegevens:

·       Voor- en achternaam

·       Adresgegevens

·       Telefoonnummer

·       Geslacht

·       E-mailadres

·       Profielfoto

·       Geboortedatum en leeftijd

·       Opleidingsachtergrond

·       Vrijetijdsbesteding en interesses

·       Behaalde certificeringen

·       Gewenste en huidige salarisindicatie

·       Gewenste en vervulde functies

·       Curriculum Vitae

·       Verdere arbeidswensen

·       Motivatie nieuwe betrekking

·       Uitkomsten van een assessment

·       Referentie(s) van eerdere werkgever(s)

·       Opzegtermijn huidige werkgever

 

Doel en grondslag 

Avident heeft bovenstaande gegevens nodig om zowel kandidaten als haar opdrachtgevers correct te kunnen adviseren. Zonder deze gegevens zijn wij niet in staat onze dienstverlening te verlenen.

We hebben gegevens van u nodig vanwege de contractuele afspraken tussen u en Avident. Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken bij 'gerechtvaardigd belang'. Dat betekent dat we al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan uw privacy.

Wij zullen persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Daarnaast is het uiteraard mogelijk uw eigen gegevens op te vragen of te laten verwijderen. Twee jaar na het verstrekken van uw gegevens krijgt u van ons een herinnering met de kennisgeving dat uw gegevens bij ons in het systeem staan. U kunt dan zelf aangeven of dit nog gewenst is.  Gegevens die nodig zijn voor facturatie en andere administratieve doeleinden worden in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar bewaard.

Verstrekking naar derden

Avident deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voorbeelden van derden zijn Tangram, Google Analytics, Google Drive, en Wix. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Avident blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies 

Avident gebruikt functionele, analytische en tracking cookies van de website en Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens

Avident neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@avident.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Avident en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wijzigingen

Het kan zijn dat wij wijzigingen doorvoeren aan dit document. Bijvoorbeeld wanneer de privacywetgeving verandert. Wij raden u dan ook aan om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. U bekijkt momenteel de laatste versie. 

Laatste versie: juli 2023

bottom of page