top of page
  • maartenhoens

Vandaag: Equal Pay Day.

Er is waarschijnlijk geen bedrijf in Nederland die bewust de loonkloof tussen mannen en vrouwen in stand houdt.

En toch blijft deze loonkloof bestaan!

Vandaag op Equal Pay Day staat gelijke beloning volop in de aandacht.

Het gaat echter niet alleen om gelijke beloning maar ook om gelijke kansen.

Inclusie en diversiteit zijn geen onderwerpen voor de agenda, noch zijn het trucjes.

Het gaat over representatie.

Mensen verlangen ernaar zichzelf weerspiegeld te zien en te horen in alle lagen van de organisatie - in het bestuur, de sprekers, de lucht die we ademen, en in de presentaties.

Dit moet in alles wat we samen doen doordringen, niet incidenteel maar structureel.

Het moet niet gaan om de scores in de rapportages. Het moet de norm zijn, iets dat vanzelfsprekend is en blijft.


En deze verandering heeft een prijs!

Het vereist doorzettingsvermogen, moed en het vermogen om ongemak te verduren.

Het bevorderen van diversiteit begint soms met het ongelijk behandelen van mensen om iedereen gelijke kansen te bieden. Onderzoek bevestigt keer op keer de voordelen van inclusie en diversiteit, waarbij organisaties die dit als fundament hanteren, niet alleen een visie voor de toekomst uitdragen, maar ook tastbare resultaten boeken.


Maar durf je als leider er ook op te vertrouwen dat het omarmen van diversiteit en het actief streven naar inclusie essentieel zijn voor lange termijn succes?

Dit vraagt om een kritische massa van verschillende perspectieven om echte, blijvende verandering te bewerkstelligen. Het is geen eenmalige campagne, maar een aanhoudende reeks van toegewijde acties die gezamenlijk een krachtige vernieuwingsbeweging vormen.


Executive search bureaus moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen, niet alleen door naar de vacature en de functie-eisen te kijken, maar door te zoeken naar de unieke eigenschappen die individuen kunnen koppelen aan de uitdagingen binnen organisaties.

Dit betekent het verlaten van comfortzones, het verleggen van de focus van traditionele profielen naar wat een individu daadwerkelijk kan bijdragen.

Het gaat om het durven loslaten van oude gewoontes en het voeren van moeilijke gesprekken, niet alleen met kandidaten, maar ook met organisaties zelf. Voor Mirelle van Gemert en Monica Olislagers de reden om zelf ook vanuit dat perspectief in te zetten voor inclusiviteit en diversiteit.


"Make disturbance your friend." - Deborah Roland. Het is tijd voor actie, niet alleen voor woorden. Zowel in beloning als representatie!

留言


bottom of page