top of page
Avident_interim_executive search_vacatures_header_opdrachtgevers_toezicht

 TOEZICHT

We leven in turbulente tijden waarbij maatschappelijke ontwikkelingen steeds meer impact hebben op organisaties en toezichthouders. Daarnaast kent toezichthouden zijn eigen dynamiek in iedere organisatie en context. Raden van Toezicht voor diverse organisaties zijn zelden met elkaar te vergelijken.

"Met gevoel voor het samenspel tussen bestuur en toezicht vinden én verbinden wij moderne toezichthouders en organisaties."
Avident_Opdrachtgevers_toezicht_2

Mensen maken het verschil, daar geloven wij in. De juiste Toezichthouders hebben een duurzame impact op organisaties én mens en maatschappij. Het vinden van geschikte toezichthouders is onze specialiteit, zo besteden wij veel aandacht aan borging van zowel de hard als soft controls. Met gevoel voor het samenspel tussen bestuur en toezicht vinden én verbinden wij moderne toezichthouders en organisaties. We werven commissarissen en toezichthouders met aandacht voor het besluitvormingsproces en het creëren van consensus met de diverse stakeholders en inspraakorganen.

Het belang van een evaluatie dringt steeds meer door, niet alleen omdat het op grond van de governancecode moet, maar vooral ook omdat men ervaart dat een goede zelfevaluatie bijdraagt aan de professionaliteit van de raad en inzicht geeft in het eigen functioneren. Ook hiervoor kunt u bij Avident terecht.

Voorbeelden opdrachten:

Werving en selectie leden raden van toezicht

Teamscan

Begeleiden zelfevaluaties

Ondersteunen opstellen statuten en toezichtvisie

Omgeving en stakeholder analyses

bottom of page